نقشه PH خاک محلول در آب در عمق 15 سانتیمتری استان زنجان

نقشه PH خاک محلول در آب در عمق 15 سانتیمتری استان زنجان

نقشه PH خاک محلول در آب در عمق 15 سانتیمتری استان  زنجان

نقشه PH خاک محلول در آب در عمق 15 سانتیمتری استان زنجان  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود.

این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری PH خاک محلول در آب است . ارزش پیکسلهای این رستر PH خاک را نشان میدهد (14-0).

دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید