نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود.

این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است.

دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد.

در نقشه بافت خاک کلاس های بافت به صورت زیر است

'SAND':1

'LOAMY SAND':2

'SANDY LOAM':3

'LOAM':4

'SILT LOAM':5

'SILT':6

'SANDY CLAY LOAM':7

'CLAY LOAM':8

'SILTY CLAY LOAM':9

'SANDY CLAY':10

'SILTY CLAY':11

'CLAY':12

 


اینجا هم مشاهده کنید